Bel tussen 7.30 en 16.30 uur
0180 - 70 11 38
Jaco van Leeuwen webshop voor al uw hef en hijsmiddelen

Gratis bezorgen vanaf € 350,-

Jaco van Leeuwen webshop voor al uw hef en hijsmiddelen

Deskundig advies bij Jaco van Leeuwen

Jaco van Leeuwen webshop voor al uw hef en hijsmiddelen

Gratis certificaat meegeleverd

Jaco van Leeuwen webshop voor al uw hef en hijsmiddelen

Uitstekende prijs en kwaliteit verhouding

Klachten, retourneren en ruilen

Consumenten (bedrijven dus niet) hebben bij een koop op afstand in de zin van artikel 6:230g lid 1 van het Burgerlijk Wetboek recht op een bedenktijd. Binnen deze bedenktijd mag de consument de overeenkomst ontbinden zonder opgaaf van reden. Uiteraard gelden bij dit recht op herroepen wel enkele spelregels die in onze algemene voorwaarden zijn vastgelegd. Voor de volledigheid noemen wij de betreffende artikelen (4 en 5) uit onze algemene voorwaarden hieronder.

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@jacovanleeuwen.nl. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

* Heb je als bedrijf iets besteld en is het per abuis verkeerd? Neem dan contact met ons op, dan zoeken we samen een oplossing!


Artikel 4: Koop op afstand – bedenktijd, ontbindingsrecht

 1. Dit artikel geldt voor consumenten bij een koop op afstand in de zin van artikel 6:230g lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (verkoop via onze website).
 2. Als consument heeft u een wettelijke bedenktijd van 14 kalenderdagen. Binnen deze periode mag u de overeenkomst zonder opgaaf van redenen ontbinden. (middels dit herroepingsformulier)
 3. De bedenktijd start vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde (niet-zijnde de vervoerder):
  1. de bestelde zaken heeft ontvangen;
  2. de laatste zaak heeft ontvangen, als uw bestelling meerdere zaken betreft en deze zaken los van elkaar worden geleverd;
  3. de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen, als de levering van één zaak bestaat uit verschillende zendingen/onderdelen.
 4. U ontbindt de overeenkomst door een aan ons gerichte schriftelijke verklaring of door gebruik te maken van het ontbindingsformulier op onze website.
 5. De ontbinding heeft als gevolg dat ook van rechtswege (automatisch) alle eventuele aanvullende overeenkomsten worden ontbonden.
 6. U heeft geen ontbindingsrecht bij de levering van:
  1. specifieke, voor u op maat gemaakte, zaken of zaken die duidelijk voor u/een andere specifieke persoon bestemd zijn;
  2. zaken die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te retourneren en waarvan de verzegeling na levering is verbroken, bijvoorbeeld persoonlijke beschermingsmiddelen zoals gezichtsbescherming, mondkapjes e.d.;
  3. zaken die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken.
 7. Voldoet de zaak niet aan hetgeen wij zijn overeengekomen? Dan is het klachtartikel in deze algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 6: Koop op afstand – retourzending, terugbetaling

 1. Ook dit artikel geldt alleen voor consumenten bij verkoop via onze website.
 2. Tenzij wij de zaken zelf (laten) afhalen, gelden de volgende voorwaarden bij retournering:
  1. binnen 14 kalenderdagen na ontbinding;
  2. indien mogelijk in de originele verpakking;
  3. ongebruikt;
  4. voor uw rekening en risico.
 3. Met “ongebruikt” in lid 2 sub c bedoelen wij: u mag de zaken niet verder gebruiken dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van het geleverde vast te stellen. Handelt u in strijd met lid 2 sub b of sub c? Dan bent u aansprakelijk voor de eventuele waardevermindering van de zaken.
 4. Uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van uw ontbindingsverklaring betalen wij de van u ontvangen bedragen aan u terug. Tenzij wij anders overeenkomen, doen wij dit op dezelfde wijze en in dezelfde valuta als uw betaling.
 5. Lid 4 ziet ook op eventuele verzendkosten die u aan ons betaalde voor de levering, maar de kosten van de retourzending zijn voor uw eigen rekening. Dit laatste geldt ook voor extra (verzend-)kosten die u maakte, doordat u voor een andere wijze van levering heeft gekozen dan de door ons aangeboden standaardwijze.
 6. Tenzij wij de zaken zelf (laten) afhalen, kunt u pas terugbetaling vorderen nadat:
  1. wij de zaken retour ontvangen hebben;
  2. of u heeft aangetoond dat u de zaken retour heeft gezonden.
 7. Als de zaken:
  1. bewerkt zijn;
  2. beschadigd zijn;
  3. gebruikt zijn (zie definitie lid 3);
   mogen wij de zaken weigeren of hoeven wij maar een deel van de ontvangen bedragen aan u terug te betalen. Als dit aan de orde is, informeren wij u direct na ontvangst van de zaken.
 8. U bent nooit aansprakelijk of kosten verschuldigd voor het enkele feit dat u gebruik maakt van uw ontbindingsrecht.